lgogo

           


活动专栏

预留内容预留内容

预留内容预留内容

预留内容预留内容

预留内容预留内容

预留内容预留内容

预留内容预留内容

预留内容预留内容

预留内容预留内容

预留内容预留内容

协会出版物
p1736084777
u=1516684617,3863987701&fm=21&gp=0
u=2223333973,2340160034&fm=21&gp=0
u=3053021473,1675181021&fm=21&gp=0
U3349P28T3D2557277F346DT20090610170853
u=768896439,1660531636&fm=21&gp=0
1AS32955-0

深圳市商业保理协会

                         

联系电话:0755-86656051   86656052   86656053       监督电话:0755-86656058                       传真:0755-86656050                         邮箱:szfa@szsyblxh.org.cn                     QQ群:514691387                            办公地址:深圳市南山区东滨路4351号荔源广场B座1018室

联系我们


广东省商业保理协会秘书处

工作人员:李文红  刘丹  张银焕  陈思婷

联系电话:020-38938239  38938431

监督电话:020-38938029  

传真:020-38938293

邮箱:gdfa@syblxh.org.cn  

QQ群:135865007

办公地址:广东省广州市越秀区东风中路515号东照大厦805室


 

广东省商业保理协会
qrcode_for_gh_c3c8078e5803_258

广东省商业保理协会